Eksempelbilde

Vi er behjelpelig i din vurdering for valg av selskapsform. Det er viktig å velge korrekt selskapsform med hensyn på risiko, kostnader, arbeidsmengde, trygghet og rettigheter.

Nedenfor har vi satt opp en oversikt som viser fordeler og ulemper med de ulike selskapsformene:

Aksjeselskap (AS)

I et aksjeselskap har ingen av eierne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser.
Ved omsetning under 5 mill slipper selskapet revisor.

Enkeltpersonforetak (EPF)

En fysisk person står økonomisk ansvarlig for virksomhetens gjeld og forpliktelser.
Eier har ikke fulle trygderettigheter.

Ansvarlig selskap (ANS og DA)

To eller flere eiere har samlet, eller hver for seg et begrenset personlig ansvar fo virksomhetens gjeld.

Velg rett selskapsform

Det er derfor viktig å velge rett selskapsstruktur, siden det er kostbart og tidkrevende å endre på dette i ettertid. Vi i Folde Regnskap og Rådgivning AS håper du kan ta kontakt for en uforpliktende samtale i dag.

Barbro Folde

Barbro Folde

Daglig leder og autorisert regnskapsfører
92 09 65 02
barbro@folderegnskap.no