Eksempelbilde

Vi ønsker å hjelpe deg fra etablering, til økonomistyring og utvikling av bedriften din. En god økonomistyring er viktig både i gode og dårlige tider.

Våre rådgivere har lang erfaring innen bedriftsrådgivning. Vi kan hjelpe deg med gode rutiner, likviditetsstyring, budsjettering, lønnsomhetsvurdering, inntekts -og kostnadskontroll, konkurrent analyse med videre.

Av erfaring ser vi at de selskapene som lykkes best er de som benytter regnskapskontoret som rådgiver. Der selskap og regnskapskontor samarbeider med å sette opp budsjett og følge opp dette gjennom året, samt har oppfølging av inntektene og kostnadene og vurderer disse opp mot andre selskaper i samme bransje.

Se også hvordan vi jobber med moderne regnskap.

Lars Aage Folde

Lars Aage Folde

Autorisert regnskapsfører
99 35 99 99
lars@folderegnskap.no