Medarbeidere

Daglig leder og autorisert regnskapsfører

Barbro Folde

92 09 65 02
barbro@folderegnskap.no

Autorisert regnskapsfører

Lars Folde

99 35 99 99
lars@folderegnskap.no

Seniorkonsulent

Anita Skansen

40 49 73 70
anita@folderegnskap.no

Autorisert regnskapsfører

Silje Næss

45 39 19 40
silje@folderegnskap.no

Autorisert regnskapsfører

Natalia Renaa

45 49 25 61
natalia@folderegnskap.no

Autorisert regnskapsfører

Svein Kåre Yttergård-Strand

45 51 23 69
svein@folderegnskap.no

Regnskapsmedarbeider

Ivona Pocej

92 48 85 01
ivona@folderegnskap.no

Regnskapsmedarbeider

Vivi Linn Dahle

41 37 81 56
vivi@folderegnskap.no