Etablering

Vi hjelper deg med valg av riktig selskapsform til dine ideer.

Vi er behjelpelig i din vurdering for valg av selskapsform. Det er viktig å velge korrekt selskapsform med hensyn på risiko, kostnader, arbeidsmengde, trygghet og rettigheter.

Nedenfor har vi satt opp en oversikt som viser fordeler og ulemper med de ulike selskapsformene:

Aksjeselskap (AS)
I et aksjeselskap har ingen av eierne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser.
Aksjeselskap som oppfyller alle følgende vilkår kan velge at selskapets årsregnskap ikke skal revideres etter revisorloven.

  • Driftsinntektene av den samlede virksomheten er mindre enn 7 mill. kroner
  • Selskapets balansesum er mindre enn 27 mill. kroner
  • Gjennomsnittlig antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk

Enkeltpersonforetak (EPF)
En fysisk person står økonomisk ansvarlig for virksomhetens gjeld og forpliktelser.
Eier har ikke fulle trygderettigheter.

Ansvarlig selskap (ANS og DA)
To eller flere eiere har samlet, eller hver for seg et begrenset personlig ansvar fo virksomhetens gjeld.

Velg rett selskapsform
Det er derfor viktig å velge rett selskapsstruktur, siden det er kostbart og tidkrevende å endre på dette i ettertid. Vi i Folde Regnskap og Rådgivning AS håper du kan ta kontakt for en uforpliktende samtale i dag.

Barbro Folde

Daglig leder og statsautorisert regnskapsfører
Tlf: 92 09 65 02
barbro@folderegnskap.no

ETABLERING

REGNSKAP

FAKTURERING

LØNN

RÅDGIVING

Telefon

72 58 44 88

Adresse

Folde Regnskap og Rådgivning AS
Vestre Rosten 69
7072 Heimdal